Deallaf mai dim ond y wybodaeth a roddir ar y cais hwn y gall panel y rhestr fer ei hystyried ac felly ei defnyddio’n sail i’w benderfyniad.

Question Title

* 1. Dewiswch un o’r canlynol:-

Question Title

* 2. Manylion yr Enwebai

Question Title

* 3. Manylion yr Enwebwr

Manylion Ategol
Rhestrwch dri chyflawniad gorau'r enwebai o fis Medi 2019 i fis Awst 2021

Question Title

* 4. Cyflawniad 1

Question Title

* 5. Cyflawniad 2

Question Title

* 6. Cyflawniad 3

Question Title

* 7. A yw’r enwebai (yn achos categorïau unigol yn unig) wedi’i (d)dewis i gynrychioli ei gamp/champ ar lefel genedlaethol/ryngwladol o Fedi 2019 i Awst 2021? Os felly, rhowch fanylion.

Question Title

* 8. A oes gan yr enwebai safle yng Nghymru/Prydain? Os felly, nodwch

Question Title

* 9. A yw'r enwebai wedi goresgyn adfyd yn ystod Pandemig COVID-19 i ysbrydoli eraill hefyd? Os felly, rhowch esboniad. (Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi defnyddio eu rôl/statws yn eu camp i ysbrydoli eraill i barhau i fod yn egnïol yn ystod y pandemig. Gallai hyn gynnwys gosod heriau i eraill, gan arddangos sut yr oeddent yn parhau i fod yn egnïol)

Question Title

* 10. Defnyddiwch yr adran hon i ddarparu manylion ynghylch pam rydych chi'n credu bod eich enwebiad yn haeddu ennill y wobr

Question Title

* 11. Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Question Title

* 12. Rwyf yn hapus i’r wybodaeth ar y ffurflen enwebu hon gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw gyhoeddusrwydd ynglŷn â’r gwobrau, e.e., datganiadau i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, gwefannau

0 of 12 answered
 

T