Diolch am gytuno i gymryd rhan yn Arolwg Caru Casáu Barnu 2018. Mae'r arolwg hwn yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy'n byw mewn llety preifat a neuaddau'r brifysgol ar hyn o bryd.

Byddwn yn defnyddio canlyniadau'r arolwg i roi adborth i'r brifysgol, landlordiaid ac asiantau gosod eiddo am eich profiadau, yn ogystal â rhoi sail i'n gwaith yn y maes hwn yn y dyfodol.

Caiff yr ymatebion eu cynnwys mewn raffl am y cyfle i ennill rhent wythnosol gyfartalog1 a gaiff ei dalu ar ffurf gwobr ariannol o £90 neu un o 2 wobr o dalebau Amazon gwerth £25 yr un. Byddwn yn cysylltu â'r enillwyr, a chânt eu cyhoeddi ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Nodwch fod rhaid i chi gwblhau'r arolwg i gael eich cynnwys yn y raffl - gofynnir i chi ddarparu eich e-bost fel rhan o'r arolwg.

Ni ddylech ond ateb yr arolwg hwn ynglŷn â'ch llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

Dylai'r arolwg gymryd tua 15 munud i'w gwblhau a gofynnir i chi gwblhau pedair adran:

·      Ynglŷn â chi
·      Cyn eich tenantiaeth
·      Yn ystod eich tenantiaeth
·      Eich profiad cyffredinol

Molly Longden, Swyddog Llesiant

Bydd unrhyw ddata personol a gesglir yn yr arolwg yn aros gydag Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ac fe'i defnyddir at ddibenion ystadegol yn unig; os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch mmd11@aber.ac.uk.

1Yn seiliedig ar rent cyfartalog o bum eiddo myfyrwyr a welwyd ar Zoopla - Chwefror 2018.
Page1 / 10
 
10% of survey complete.

T