Dziękujemy za przystąpienie do ankiety na temat „Wartości piłki nożnej”. Biorąc udział w ankiecie, wspierasz badania na temat ekonomicznej i społecznej wartości piłki nożnej w Polsce i Europie. Doceniamy Twój wkład i poświęcony czas.

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Zachowanie poufności
Wszelkie podane informacje będą traktowane jako poufne. Zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych (w celu udziału w bieżących badaniach), choć podanie tego rodzaju danych nie jest wymagane. Niezależnie od Twojej decyzji, odpowiedzi, których udzielisz w niniejszej ankiecie, nie posłużą w żaden sposób do identyfikacji Twojej osoby i zostaną użyte wyłącznie w formie zbiorczej.

Kontakt
W razie wszelkich problemów technicznych lub pytań dotyczących niniejszej ankiety, prosimy o kontakt: valuefootball@substance.net.
 
Jak wypełnić ankietę
W celu przewijania ankiety, prosimy skorzystać ze znajdujących się na stronie przycisków Dalej i Wstecz, zamiast przycisków w przeglądarce.

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w tym ważnym projekcie badawczym.

T