แบบสอบถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินทางเลือกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2016 - 2017 ได้ถูกรวบรวมโดย ศูนย์การเงินทางเลือกมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (the Cambridge Center for Alternative Finance) และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Judge Business School), มหาวิทยาลัยชิงหัว วิทยาเขตเซินเจิ้น และศูนย์ศึกษาการเงินแห่งออสเตรเลีย (ACFS) ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยโมนาช (the Australian Centre for Financial Studies (ACFS) at Monash Business School)

การศึกษาดังกล่าวนี้ ถูกจัดทำขึ้นสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของการจัดทำ รายงานฉบับแรก "Harnessing Potential" และจะเน้นไปที่ขนาด การเติบโต และแนวโน้มที่สำคัญของตลาดการเงินออนไลน์ทางเลือก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกส่งไป โดยลับ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวม และใช้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ถูกกำหนดว่าจะตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม 2017 รายงานรวบรวมข้อมูลฉบับดังกล่าวจะเผยแพร่โดยอิสระระหว่างหน่วยงานราชการ ฝ่ายผู้ออกกฎเกณฑ์ กลุ่มการค้า และสื่อมวลชนหลัก เพื่อทำให้ทราบถึงนโยบาย อีกทั้งทำให้สาธารณะเห็นถึงความสำคัญของการเงินทางเลือก

แบบสอบถามนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิ the CME (Chicago Mercantile Exchange) Group อีกทั้ง 20 ผู้นำในอุตสาหกรรมการเงินทางเลือกและหุ้นส่วนความร่วมมือทางวิชาการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Wangdaizhijia, Japan Crowdfunding Council, Taiwan Fintech Association, Zhongguancun Crowdfunding Union, Crowdfunding Institute of Australia, LendIt, New Zealand Crowdfunding Society, Crowdfund Asia Association, Crowdsourcing Week, FinTech Hong Kong, CrowdfundInsider, Ahmedabad University, 25fifteen, Crowdfunding Association of Malaysia, Fintech Australia, Fishburners, h2, Melbourne Fintech, New Zealand Crowdfunding Society, Otoritas Jasa Keuangan, Singapore Fintech Association, Stone and Chalk and Tyro Fintech Hub

แบบสอบถามนี้ จะใช้เวลาในการทำ ประมาณ 20 นาที อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี้อาจระบุให้คุณต้องค้นหาหรือเพิ่มเติมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตั้งข้อสังเกตว่า คำถามใดที่ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นคำถามที่จำเป็นต้องตอบ ทั้งนี้แพลตฟอร์มที่เข้าร่วม สามารถที่จะเลือกให้แสดงโลโก้ของแพลตฟอร์มในรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะแสดงในผลรวม (เช่น โดยแยกตามรูปแบบและประเทศ)

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ Kieran Garvey (kjg44@cam.ac.uk) และ Hungyi Chen (hy.chen@jbs.cam.ac.uk)

T