About You 

A fyddai'n well gennych gwblhau'r holiadur yma yn y Gymraeg?
Would you prefer to conduct this survey in Welsh?

Question Title

* 1. A fyddai'n well gennych gwblhau'r holiadur yma yn y Gymraeg?
Would you prefer to conduct this survey in Welsh?

T