About You 

Question Title

* 1. A fyddai'n well gennych gwblhau'r holiadur yma yn y Gymraeg?
Would you prefer to conduct this survey in Welsh?

Question Title

* 2. Cod Hyrwyddo / Promotional Code

T