Screen Reader Mode Icon

Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol
Ffurflen Ymateb

Cymerwch gipolwg ar ein gwybodaeth Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol i ddysgu mwy am y syniadau a gynigir gennym cyn cwblhau’r arolwg.

Question Title

* 1. Ydych chi’n cytuno â’r heriau a’r cyfleoedd a nodwyd gennym yn yr adran ‘Pam mae angen i ni drawsnewid ein gwasanaethau clinigol?’

Question Title

* 2. Ydych chi’n cytuno, er mwyn ymateb i rai o’r heriau a manteisio ar y cyfleoedd rydym wedi’u nodi, bod angen trawsnewid rhai o’n gwasanaethau clinigol?

Question Title

* 3. Ydych chi’n cytuno â’r egwyddorion rydym wedi’u nodi yn ein dull o drawsnewid gwasanaethau clinigol?

Question Title

* 4. Ydych chi’n cefnogi’r egwyddorion rydym wedi’u nodi yn yr adran ‘Pa wasanaethau clinigol y dylem eu hystyried?’

  Cytuno’n gryf Cytuno Niwtra Anghytuno Anghytuno’n gryf
Ar gyfer Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys
Unrhyw sylwadau pellach
Gofal Dewisol

Question Title

* 5. Oes unrhyw beth arall y dylem ei ystyried wrth drawsnewid gwasanaethau clinigol, beth nad ydym wedi ei ystyried?

0 of 30 answered
 

T