Holiadur / Questionnaire

Hoffai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol gasglu barn mudiadau 3ydd Sector am eu profiadau hyd yma wrth weithio gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
The Future Generations Commissioner would like to hear the views of 3rd Sector organisations around their relationship with the Public Services Boards

Pa un sydd yn disgrifio eich muduad orau? / Which statement best describes your organisation?

Question Title

* 1. Pa un sydd yn disgrifio eich muduad orau? / Which statement best describes your organisation?

Ydy eich muduad yn rhan o waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus / Is your organisation at all involved with the Public Services Boards

Question Title

* 2. Ydy eich muduad yn rhan o waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus / Is your organisation at all involved with the Public Services Boards

Ydy eich mudiad wedi cael mewnbwn i'r Asesiadau Llesiant Lleol/ Has your organisation been involved with the assessments of Local Well-being?

Question Title

* 3. Ydy eich mudiad wedi cael mewnbwn i'r Asesiadau Llesiant Lleol/ Has your organisation been involved with the assessments of Local Well-being?

Ydych chi yn teimlo bod eich muduad yn cael ei gynrychioli ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus? / Do you feel that your organisation is represented on the Public Services Board?

Question Title

* 4. Ydych chi yn teimlo bod eich muduad yn cael ei gynrychioli ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus? / Do you feel that your organisation is represented on the Public Services Board?

Gyda pha gorff cyhoeddus ydych chi yn gweithio agosaf? / Which Public Bodies do you work closest with?

Question Title

* 5. Gyda pha gorff cyhoeddus ydych chi yn gweithio agosaf? / Which Public Bodies do you work closest with?

Oes unrhyw fuduad neu corff cyhoeddus wedi eich helpu i baratoi ar gyfer y cyfleoedd sy'n codi dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol? / Has any organisation or public body helped prepare you for the opportunities under the Well Being of Future Generations Act?

Question Title

* 6. Oes unrhyw fuduad neu corff cyhoeddus wedi eich helpu i baratoi ar gyfer y cyfleoedd sy'n codi dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol? / Has any organisation or public body helped prepare you for the opportunities under the Well Being of Future Generations Act?

Ydych chi yn teimlo bod cyfle i'ch mudiad i helpu gwella llesiant yn eich ardal neu yn genedlaetho? / Do you feel that your organisation has an opportunity to help deliver improved well being in your area or nationally ( Iechyd, diogelwch, addysg, cymuned / Health, housing, education, community…etc)

Question Title

* 7. Ydych chi yn teimlo bod cyfle i'ch mudiad i helpu gwella llesiant yn eich ardal neu yn genedlaetho? / Do you feel that your organisation has an opportunity to help deliver improved well being in your area or nationally ( Iechyd, diogelwch, addysg, cymuned / Health, housing, education, community…etc)

Beth yw'r her mwyaf sy'n gwynebu eich muduad ar hyn o bryd wrth ystyried cyfrannu at llesiant lleol neu cenedlaethol? / What are the main challenges facing your organisation in contributing to improving well-being locally or nationally?

Question Title

* 8. Beth yw'r her mwyaf sy'n gwynebu eich muduad ar hyn o bryd wrth ystyried cyfrannu at llesiant lleol neu cenedlaethol? / What are the main challenges facing your organisation in contributing to improving well-being locally or nationally?

Beth fyddau'r UN peth hoffech wella am gydweithio gyda cyrff cyhoeddus yn eich ardal? / What is the ONE thing you would change to improve joint working with public bodies in your area?

Question Title

* 9. Beth fyddau'r UN peth hoffech wella am gydweithio gyda cyrff cyhoeddus yn eich ardal? / What is the ONE thing you would change to improve joint working with public bodies in your area?

T