Thank you for attending Environment Evidence 2020: Resilience in the Welsh Uplands, an evidence perspective! Your feedback will help us to improve your experience at future events.

Diolch am ddod i Tystiolaeth Amgylchedd 2020: Cydnerthedd Ucheldiroedd Cymru, Safbwynt Tystiolaeth! Bydd eich adborth yn ein helpu i wella profiad ein digwyddiadau yn y dyfodol.

Question Title

* 1. How likely is it that you would recommend the event to a friend or colleague?

Not at all likely
Extremely likely

Question Title

* 2. How organized was the event? / Pa mor trefnus oedd y digwyddiad?

Question Title

* 3. How friendly was the staff at the event? / Pa mor gyfeillgar oedd staff/trefnwyr y digwyddiad? 

Question Title

* 4. Was the event length too long, too short or about right? / A oedd hyd y digwyddiad yn rhy hir, yn rhy fyr neu'n iawn?


Question Title

* 5. What did you like about the event? / Beth oeddech chi'n ei hoffi am y digwyddiad? / 

Question Title

* 6. What did you dislike about the event? / Oedd yna elfen nad oeddech chi'n ei hoffi am y diddigwyddiad?

Question Title

* 7.  What would you like to see at Environment Evidence 2021 / How can we improve things for 2021? Beth hoffech chi ei weld yn Tystiolaeth Yr Amgylchedd 2021 / Sut gallwn ni wella pethau ar gyfer 2021?

T