Screen Reader Mode Icon

Cyfleon a Cais am Adborth

Mae platfform Cyfnewidfa Twristiaeth Prydain Fawr (TXGB) eisoes wedi’i gyflwyno’n llwyddiannus ledled Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon drwy waith Visit Britain ac mae Croeso Cymru bellach wedi trwyddedu’r llwyfan i fusnesau Cymru sy’n darparu marchnad ddigidol ganolog i gyflenwyr twristiaeth gontractio ac cysylltu eu cynnwys, argaeledd a phrisiau ag ystod amrywiol o ddosbarthwyr ar yr un pryd a rheoli hyn mewn un lle, sef y platfform y byddant yn ei ddefnyddio'n fyd-eang.
Mae Croeso Cymru yn asesu’r sefyllfa bresennol ar gyfer busnesau Cymru o ran y gallu i archebu a marchnata. Maen nhw’n edrych i weld a fyddai gennych chi fel busnes twristiaeth ddiddordeb mewn dod yn rhan o lwyfan Cyfnewidfa Twristiaeth Prydain Fawr a hefyd ymgysylltu ymhellach â chyfleoedd Croeso Cymru.

Question Title

* 1. Enw Busnes

Question Title

* 2. Cyfeiriad ebost

Question Title

* 3. Pa fath o gynnyrch ydych chi'n ei gynnig?

Question Title

* 4. A oes modd archebu'r cynhyrchion hyn ar eich gwefan eich hun ar hyn o bryd?

Question Title

* 5. A ydych yn gwerthu eich cynnyrch drwy drydydd parti (e.e. drwy Asiantau Teithio Ar-lein, Trefnwyr Teithiau ac ati)

Question Title

* 6. Os ydych i C5 rhowch rywfaint o wybodaeth am bwy rydych yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd
 

Question Title

* 7. Os na i C5 a oes rheswm am hyn? Nodwch os gwelwch yn dda

Question Title

* 8. Os ydych chi'n gwerthu'ch cynhyrchion trwy lwyfannau trydydd parti, faint o gomisiwn ydych chi'n ei dalu?

Question Title

* 9. A oes gennych system archebu ar waith i reoli eich archebion/gwerthu tocynnau, cymryd archebion ar-lein a chael mynediad at ddosbarthu?

Question Title

* 10. Os oes i C9, pa system(au) ydych chi'n eu defnyddio?

Question Title

* 11. Os na i C9, a allwch chi nodi'r rheswm am hyn? Pa faterion ydych chi wedi'u hwynebu?

Question Title

* 12. Os ydych yn aelod o Dwristiaeth Gogledd Cymru a fyddai gennych ddiddordeb mewn rhannu eich cynnyrch y gellir eu harchebu ar wefan Go North Wales?

Question Title

* 13. Ar ba wefannau trydydd parti eraill y mae gennych ddiddordeb mewn gwerthu eich cynhyrchion ond nad ydynt yn gallu gwneud hynny ar hyn o bryd?

Question Title

* 14. Hoffech chi i ni drosglwyddo'ch manylion i TXGB er mwyn iddynt gysylltu â chi'n uniongyrchol am sgwrs heb rwymedigaeth?

Question Title

* 15. Pa gyfleoedd Croeso Cymru ydych chi’n ymgysylltu â nhw ar hyn o bryd? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 16. Os hoffech i ni drosglwyddo eich manylion i Croeso Cymru iddynt gysylltu â chi’n uniongyrchol am un neu fwy o’r cyfleoedd canlynol, nodwch isod

Question Title

* 17. Unrhyw Sylwadau Eraill

0 of 17 answered
 

T