Question Title

* 1. Wyddech chi mai gwirfoddolwyr sy’n gwneud y papur?

Question Title

* 2. Ydych chi’n cyfrannu tuag at Clonc?

Question Title

* 3. Ym mha ffordd yr ydych yn cyfrannu?

Question Title

* 4. Ym mha ffordd y gallech gyfrannu?

Question Title

* 5. Sut fyddech yn dod o hyd i wybodaeth am Clonc?

Question Title

* 6. Sut fyddech chi’n cyfrannu newyddion?

Question Title

* 7. Ydych chi’n aelod o Glwb Clonc?

Question Title

* 8. Pa mor ddefnyddiol yw Dyddiadur Clonc wrth drefnu digwyddiad yn yr ardal?

Question Title

* 9. Beth am y nifer o hysbysebion yn Clonc?

Question Title

* 10. Pa gyhoeddiadau Cymraeg eraill yr ydych yn darllen?

T