Croeso i’n cystadleuaeth Ffordd yr Arfordir!
 
Llenwch y ffurflen hon am gyfle i ennill gwyliau cartref modur epig yn 2019, drwy garedigrwydd Pronto Motorhome Hire.

Question Title

* Enw

Question Title

* E-Bost

Question Title

* 'Optiwch i mewn’ i dderbyn gwybodaeth a diweddariadau gan Darganfod Ceredigion (gwasanaeth marchnata twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion).

Telerau ac Amodau: 

Y dyddiad cau yw'r 31.1.19. Rheolau 1. Mae'r rheolau canlynol ( 'Rheolau Penodol') ynghyd â thelerau ac amodau (y 'Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth') gan Darganfod Ceredigion (fel y diffinir yn y Gystadleuaeth) yn gymwys i gystadleuaeth (y 'cystadleuaeth') 'BLWYDDYN Y MÔR'. 2. Bydd unrhyw un (y 'Ddyfodiad') sy'n cystadlu yn cael ei ystyried fel ei bod wedi darllen a derbyn y Rheolau Penodol a Thelerau ac Amodau’r Gystadleuaeth a bydd yn cael ei rwymo gan iddynt ganddynt. Manylion y Gystadleuaeth: 3. Bydd ar agor o’r 01.11.18 ac yn cau am 31.1.19. 4. Bydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar ôl y dyddiad cau a hysbysir drwy e-bost. Cymhwysedd: 5. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 25 oed neu'n hŷn, a chanddynt hefo drwydded yrru llawn 6. Mae mynediad yn gyfyngedig i un cais y person; Bydd bydd cofnodion dyblyg yn cael eu heithrio o'r gystadleuaeth. Gwobr 7. Wythnos o wyliau i’w gymryd yn 2019, heblaw gwyliau’r ysgol. Mae modd hefyd y gwnawn gysylltu ar ôl y gystadleuaeth er mwyn cael eich adborth ar yr ymgyrch Blwyddyn y Môr 8. Mae Darganfod Ceredigion yn cadw'r hawl i gyfnewid y wobr gyda gwobr arall fel ei disgresiwn llwyr.

T