Question Title

* 1. Pa mor aml fyddwch chi’n ymweld â gwefan Clonc360?

Question Title

* 2. Sut ydych yn clywed am stori newydd ar wefan Clonc360?

Question Title

* 3. Beth yw eich barn chi am gynnwys gwefan Clonc360?

Question Title

* 4. Beth yw eich barn chi am ddiwyg gwefan Clonc360?

Question Title

* 5. Beth yw eich barn chi am safon iaith y wefan?

Question Title

* 6. Ydych chi’n gwybod sut mae cyfrannu tuag at wefan Clonc360?

Question Title

* 7. Beth yw rhan orau gwefan Clonc360?

Question Title

* 8. Beth sydd yn eich corddi am wefan Clonc360?

Question Title

* 9. Pa bris y dylid codi ar gwmnioedd am hysbysebu ar y wefan?

Question Title

* 10. Beth am ddyfodol newyddion Cymraeg yma’n lleol?

T