Ychydig o gwestiynau amdanoch chi

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n clywed gan bob math o bobl, mae eisiau i ni holi tipyn bach amdanoch chi. Does dim rhaid i chi ateb pob cwestiwn

Question Title

* 1. Ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad i o leiaf un plentyn dan 18 oed?

Question Title

* 2. Ydych chi’n byw yng Nghymru?

Question Title

* 3. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 4. Pa ryw ydych chi?

T