Croeso i arolwg aelodaeth flynyddol RhCM Cymru ar gyfer 2014 – 15

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru am greu cymdeithas decach lle gall menywod fyw’n rhydd rhag rhagfarn a gwahaniaethu ar sail rhyw a mwynhau cydraddoldeb ym mhob agwedd ar eu bywydau pob dydd. Ein nod yw sicrhau bod menywod yng Nghymru’n gallu dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Rydym yn gwerthfawrogi barn ein haelodau sefydliadol. Mae’r arolwg hwn yn gyfle i’ch sefydliad ddweud wrthym am eich profiad o fod yn aelod o RhCM Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf ac i helpu i lunio’n gwaith yn 2016. 

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 30/01/2016 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk 

Diolch ymlaen llaw am eich amser.

Tîm RhCM Cymru

T