Question Title

* 1. Ydych chi / neu eich sefydliad piau neu yn rheoli unrhyw safleoedd twyni tywod?

Question Title

* 2. Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad orau ohonoch chi neu eich sefydliad?

Question Title

* 3. Sut fyddwch chi’n disgrifio eich safle(oedd)?

Question Title

* 4. A yw’r safle yn un gwledig neu drefol?

Question Title

* 5. A yw’r twyni tywod yn boblogaidd gyda’r cyhoedd? Ystyriwch y twyni yn unig os gwelwch yn dda yn hytrach na’r traeth cyfagos.

Question Title

* 6. Beth yw eich prif amcanion gyda’r rheolaeth twyni tywod? Ticiwch bob un sy’n gywir.

Question Title

* 7. Pa ddatganiad yw’r disgrifiad orau o’ch barn chi ar reolaeth twyni tywod?

Question Title

* 8. Yn eich barn chi, pa ddull rheolaeth tir confensiynol sydd yn bwysig ar dwyni tywod? Ticiwch bob un byddwch yn ei gymeradwyo.

Question Title

* 9. Ydych chi’n credu y dylai twyni tywod fod yn symudol neu’n sefydlog? (Mae gan dwyni tywod symudol fwy o dywod moel a symudiad yn y tywod. Mae gan twyni tywod sefydlog llystyfiant, felly ychydig iawn o dywod moel a llai o symudiad). Ticiwch y datganiad rydych yn ei gytuno gydag.

0 of 9 answered
 

T