Question Title

* 1. Pa fesuriadau symudol rydych yn eu cefnogi?

Question Title

* 2. Pa fesuriadau sefydlogi rydych yn eu cefnogi?

Question Title

* 3. Beth yw eich barn chi ynglŷn â’r sathru gan y cyhoedd?

Question Title

* 4. Ydych chi’n credu dylai’r cyhoedd cael mynediad i’r twyni tywod?

Question Title

* 5. Pa weithgareddau hamddenol eraill byddwch yn hoffi gweld ar y twyni? Ticiwch bob sy’n gywir.

Question Title

* 6. Ydych chi wedi cwblhau unrhyw waith ar eich safle er mwyn ail-greu symudiad yn y twyni tywod?

Question Title

* 7. Os mai ‘do’ oedd eich ateb chi, esboniwch y gwaith cafodd ei gwblhau ar y safle

Question Title

* 8. Os mai ‘na’ oedd eich ateb chi, nodwch y rhesymau tu ôl i’r hyn

0 of 8 answered
 

T