Cyflwyniad

Y syniad y tu ôl i Teulu Asaph yw cadw holl aelodau ein teulu mawr mewn cysylltiad â'i gilydd, y bwriad yw rhannu syniadau a newyddion, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynlluniau, darparu erthyglau diddorol a dechrau trafodaethau am y materion sy'n wynebu’r Eglwys a'r wlad.

Pa mor dda mae hyn i gyd yn gweithio i chi? A yw Teulu Asaph yn berthnasol i chi? Fel golygydd y cylchgrawn hoffwn wybod beth yw eich barn. Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud a chymryd rhan yn y gwaith o lunio dyfodol Teulu Asaph.

Cyfle i ennill gwobr! 

Bydd pob holiadur a gaiff ei lenwi yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill gwerth £30 o docynnau llyfr, talebau garddio neu nwyddau Masnach Deg (gall yr enillydd benderfynu!). Dylai pob holiadur fy nghyrraedd i erbyn dydd Llun 17 Gorffennaf 2017.

Diolch i chi am ateb hwn.

Cofion gorau

Karen  

* 1. Ai dyma’r tro cyntaf i chi edrych ar Teulu Asaph?

Report a problem

T