Question Title

* 1. Sut fyddwch chi’n dod o hyd i gopi o Bapur Bro Clonc?

Question Title

* 2. Pa mor aml y byddwch yn darllen Clonc?

Question Title

* 3. Faint fyddai’r mwyaf fyddech chi’n fodlon talu am Clonc

Question Title

* 4. Hoffech chi brynu copi digidol yn lle copi papur?

Question Title

* 5. Maint Papur Bro Clonc ers y dechrau yw B4, ond gellir ei argraffu ar A4 llai. Pa faint fyddai orau gennych chi?

Question Title

* 6. Beth yw eich barn chi am gynnwys y papur?

Question Title

* 7. Beth yw eich barn chi am ddiwyg y papur?

Question Title

* 8. Beth yw eich barn chi am safon iaith y papur?

Question Title

* 9. Pa ran o’r papur y byddwch yn darllen gyntaf?

Question Title

* 10. Pa ran o’r papur na fyddwch byth yn darllen?

T