Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf (2020-2021). Hoffem ymgynghori ag aelodau o'r cyhoedd, yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, i weld a ydych yn cytuno gyda'n hamcanion arfaethedig credwn eu bod yn bwysig i bobl De Cymru.  

Gyda chyfanswm o 15 cwestiwn bydda'r ymgynghoriad dim ond yn cymryd ychydig o funudau yn unig a rydyn yn werthfawrogi eich adborth yn fawr.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (SWFRS) yn prosesu ac yn gwarchod eich gwybodaeth bersonol yn ofalus, yn unol â deddfau Diogelu Data. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu'n fewnol gyda'n Tîm Ystadegau a Risg ac unrhyw adrannau perthnasol eraill.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich preifatrwydd data, cysylltwch â: ddiogeludata@decymru-tan.gov.uk neu ewch i: https://www.decymru-tan.gov.uk/polisi-preifatrwydd/

Question Title

1. Eich Cadw Chi’n Ddiogel

  Cytuno Anghytuno Dydw i ddim yn gwybod/deall
Byddwn ni’n lleihau effaith galwadau ffug ar ein hadnoddau
Byddwn ni’n lleihau’r nifer o danau yn y cartref gan ddeall yr ymddygiadau sy’n eu hachosi
Byddwn ni’n lleihau’r nifer o Wrthdrawiadau Traffig ar y Ffordd
Byddwn ni’n lleihau’r nifer o danau bwriadol
Byddwn ni’n gwella diogelwch mewn dŵr ac o’i gwmpas
Byddwn ni’n gwella diogelwch tân mewn adeiladau yn ein cymunedau

T