Kronisk smärta och stigma

De patientorganisationer som är medlemmar i Pain Alliance Europe (PAE) uppmanar personer med kronisk smärta eller deras vårdgivare att fylla i denna korta enkät om konsekvenserna av kronisk smärta och stigma.

Detta är den tredje enkäten som PAE har publicerat på temat kronisk smärta. De separata årliga enkäternas resultat har analyserats med olika aspekter på konsekvenser för livskvalitet hos människor som lever med kronisk smärta i Europa.

En rapport kommer att publiceras där man jämför smärtpatienternas erfarenheter i olika länder. Denna rapport kommer att publiceras av Pain Alliance Europe för att stärka patientens röst och vårt arbete i Europa med att väcka opinion och medvetenhet hos politiker och beslutsfattare för den viktiga frågan om kronisk smärta.  

På PAE: s webbplats kan du se rapporter från de två tidigare undersökningarna. (I slutet av denna enkät kan du kopiera och klistra in en webbadress för att ta dig till rapportsidan.)

Den första delen innehåller frågor om din smärta och stigma. Den andra delen innehåller frågor om dig och den fysiska smärta du har.

Del 1: Din smärta och stigma

Question Title

* 1. Har du någonsin känt någon stigmatiserande reaktion eller beteende från andra personer(t.ex. konstigt ansiktsuttryck, muntlig kritik, diskriminering av din sociala status eller din smärt- upplevelse, avståndstagande, uppfattad orättvisa eller diskriminering etc.) på grund av ditt kroniska smärttillstånd

  Alltid                                                           Ibland Sällan Aldrig Inte relev
Primärvårdsläkare, din husläkare, primärvårdspersonal eller familjeterapeut som du söker hjälp hos för ditt smärttillstånd
Sjukhusläkare som du söker hjälp hos för ditt smärttillstånd
Läkare som du söker hjälp hos för andra medicinska problem
Sjuksköterskor, distrikts-sjuksköterskor
Andra vårdgivare som t.ex. personlig tränare, terapeut, fotvårdsspecialist etc.
Partner (fru, make, sambo)
Nära släktingar (bröder, systrar, farbröder, etc.)
Bredare familje-krets (kusiner etc.)
Vänner
Hemtjänstpersonal
Grannar
Kollegor på jobbet
Chefer eller arbetsledare
Kamrater i sport- och fritidsaktiviteter
Personal i restaurang/café och i semestersituationer
Personal i allmänhet (köpcentra, banker, tåg, busstationer, etc.)

Question Title

* 2. Nedan hittar du en lista med uttalanden. Betygsätt om du håller med eller är oense med varje uttalande.

  Starkt oense Instämmer inte alls Instämmer Instämmer helt Ingen kommentar
Jag tror att människor utan kronisk smärta inte kan förstå min situation
Ibland tror inte människor att jag har kronisk smärta.
Kronisk smärta har förändrat min natur till att vara positiv och förståelse och att acceptera olika slags människor
Andra tror att personer med kronisk smärta borde kunna tolerera smärta bättre med tiden
Stereotyper om personer med smärta gäller inte mig
Jag tror att folk kan säga att jag har ont på det sätt jag ser eller beter mig på
Jag tror att människor diskriminerar mig eftersom jag har ont
Människor diskriminerar mig ofta, eller behandlar mig som ett barn, för jag har kronisk smärta
Att leva med smärta har gjort mig till en tuff överlevare
Andra tror att jag inte kan uppnå mycket i livet eftersom jag har ont
Att vara med människor som inte har kronisk smärta gör att jag känner mig otillräcklig
Jag undviker sociala situationer för att skydda min familj eller vänner från förlägenhet
Kronisk smärta hindrar mig från att ha kärleks relationer
Ingen är intresserad av mig på ett sensuellt sätt eftersom jag har kronisk smärta
I allmänhet kan jag leva mitt liv så som jag vill
Följande frågor handlar om aktiviteter som du kan göra under en vanlig dag. (Denna fråga kräver ett svar)

Question Title

* 3. Att handla, välj ett av följande förslag:

Question Title

* 4. Att städa, välj ett av följande förslag:

Question Title

* 5. Att resa, välj ett av följande förslag:

Del 2: Frågor om dig och din smärtnivå

Question Title

* 6. Kön

Question Title

* 7. Ange din genomsnittliga dagliga smärtnivå (Numerisk skala av smärtbedömning) - där 0 representerar ingen smärta och 10 representerar värsta möjliga smärta.

Question Title

* 8. Minskning av din livskvalitet: 10 representerar din livskvalitet innan ditt smärttillstånd började. Välj det nummer som bäst representerar hur din livskvalitet är just nu.

Question Title

* 9. Hur länge sedan fick du din diagnos i samband med sjukdomen (om denna är känd)?

Question Title

* 10. Hur länge sedan fick du din diagnos i samband med den långvariga smärtan?

Question Title

* 11. Ålder

Question Title

* 14. Tror du att en sådan här slags europeisk enkät kan hjälpa till att synliggöra långvarig smärta?

Question Title

* 15. Tror du att denna enkät kan hjälpa politiker och beslutsfattare att se långvarig smärta som det storskaliga problem det är?

Question Title

* 16. Vill du få resultatet av denna enkät?

Question Title

* 17. Vill du delta i framtida enkäter ?

Question Title

* 18. Vill du ha nyhetsbrev från Pain Alliance Europe ?

Question Title

* 19. Om du har svarat ja på några av de tre sista frågorna, skriv in din e-postadress. Din e-postadress kommer endast att användas i det syfte du själv har valt och kommer inte att lämnas ut till en tredje part.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN
 
Denna undersökning skickades till dig av
         Reumatikerförbundet,   
                  info@reumatiker.se
         Sveriges Fibromyalgiförbund
                  info@fibromyalgi.se

Eller besök http://www.pae-eu.eu/ undersökningar [Kopiera URL och klistra in på en ny sida] för att läsa resultaten från tidigare undersökningar av Pain Alliance Europe.

T