V športnem sektorju obstaja veliko zanimanje in zavedanje glede trajnostnega razvoja ter tudi pripravljenost spodbujati spremembe, kjer so le-te potrebne. Športne organizacije bi morale še naprej biti zgled, kritično proučevati lasten način delovanja, količinsko opredeliti in evidentirati porabo in generiranje odpadkov ter si zastaviti ambiciozne cilje za njihovo zmanjšanje ali odpravo. Odziv na podnebne spremembe ni lahka naloga, vendar le-ta ni več izbira. Šport, kot gonilna sila pozitivnih vrednot, mora tako igrati pomembno vlogo na področju trajnostnega razvoja. V okviru Green Sports Hub Europe zato izvajamo raziskavo, ki nam bo omogočila boljše razumevanje obstoječih pobud in ukrepov na področju trajnosti, kot tudi ovir, ki nam preprečujejo, da bi naredili več. Lepo vas vabimo, da si vzamete 5 do 8 minut za izpolnitev kratke ankete.

Question Title

* 2. Koliko ljudi je zaposlenih v vaši organizaciji?

Question Title

* 3. Kako razumete pojem "trajnost" znotraj športnega sektorja?

Question Title

* 4. Kako pomembna je trajnost / trajnostne prakse / biti trajnosten za vašo organizacijo?

Question Title

* 5. Ali imate trenutno vzpostavljene trajnostne procese?

0 od 31 odgovorjenih
 

T