Det har vært sterkt økende interesse og oppmerksomhet rundt miljørettet bærekraft i idretten og en vilje til endring der det har vært nødvendig. Idrettsorganisasjoner burde gå foran som gode eksempler ved å ta et kritisk blikk rundt egen drift, kvantifisere og dokumentere forbruk og avfall, og sette høye mål for å redusere eller eliminere dette. Å svare på utfordringene rundt klimaforandringene er ingen enkel oppgave. Idretts- og aktivitetssektoren som når så mange har en stor påvirkningskraft på dette området. Som en del av Green Sports Hub Europe har vi i samarbeid utformet en spørreundersøkelse for å kartlegge hva som blir gjort i idretten og hvilke barrierer det er som eventuelt hindrer oss i å gjøre mer. I den forbindelse håper vi du vil svare på denne undersøkelsen som tar 5-8 minutter av din tid.

Question Title

* 2. Hvor mange jobber i deres organisasjon?

Question Title

* 3. Hva er din oppfattelse av begrepet "bærekraft" for deres område?

Question Title

* 4. Hvor viktig er bærekraft/ bærekraftige retningslinjer/ å være bærekraftig for deres organisasjon?

Question Title

* 5. Har du for tiden bærekraftsprosesser på plass?

0 av 31 besvart
 

T