Krooninen kipu ja häpeän leima

Suomen kipu ry kutsuu henkilöitä joiden kipu on kroonistunut, tai heidän läheisiään, täyttämään kattojärjestö Pain Alliance Europen (PAE) laatiman kyselyn kroonisen kivun leimaavuudesta ja sen tuomasta häpeän tunteesta.

PAE tekee vuosittain Euroopan laajuisen kyselyn, joissa selvitetään eri näkökulmista kroonisen kivun vaikutusta kipupotilaiden elämänlaatuun. Tämä on sarjan kolmas kysely.

Kyselystä julkaistavassa raportissa vertaillaan eri maissa kivun kanssa elävien henkilöiden kokemuksia. Pain Alliance Europe julkaisee raportin toiminnan vahvistamiseksi sekä lisätäkseen poliitikkojen ja päättäjien  tietämystä kroonisesta kivusta ja sen eteen tehtävästä työstä.

Edellisten kyselyjen raportit ovat nähtävillä PAE:n kotisivuilla (tämän kyselyn lopussa voit kopioida URL linkin, joka vie raportit sivulle.)

Ensimmäinen osiossa kysytään kivun leimaavuudesta sekä häpeän tunteesta ja toisessa osiossa yleisesti sinusta ja fyysisestä tilanteestasi.

Osio I: Kipu ja häpeä

Question Title

* 1. Oletko kokenut kroonisesta kivusta johtuvaa leimaavaa toimintaa tai käytöstä (esim. outoja ilmeitä, kritiikkiä, sosiaalisen aseman tai kivun tunteen aliarvioimista, hyljintää, epäreiluutta tai alentavaa käytöstä):

  Aina Joskus Harvoin En koskaan Kysymys ei ole aiheellinen
Perusterveydenhuollon lääkäriltä jota tapaat kivun takia
Sairaalan lääkäriltä jota tapaat kivun takia
Lääkäriltä jota tapaat muun syyn takia
Sairaanhoitajalta
Muulta terveydenhoitoon liittyvältä henkilöltä (esim. kiropraktikolta tai hierojalta)
Puolisolta, avopuolisolta tai seurustelukumppanilta
Läheiseltä sukulaiselta (veli, sisko, täti, jne.)
Sukulaisilta laajemmin (serkut, sisaren tai veljen lapset, jne.)
Ystävältä
Kotona avustajalta/hoitajalta
Naapurilta
Työkaverilta
Johtajalta tai esimieheltä
Kaverilta harrastus- tai joukkuetoiminnassa
Henkilökunnalta (kahviloissa, ravintoloissa, hotelleissa, lomakohteissa, jne.)
Yleisesti (kaupoissa, yleisissä kulkuvälineissä, virastoissa, jne.)

Question Title

* 2. Alla näet listan väittämistä. Merkitse jokaiseen väittämän kohtaan (arvosteluasteikon mukaan) oletko sama vai eri mieltä:

  Täysin eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä En kommentoi
Mielestäni henkilö, jolla ei ole kroonista kipua, ei voi ymmärtää tilannettani
Joskus ihmiset eivät usko että kärsin kroonisesta kivusta
Kivun kroonistumisen myötä olen muuttunut enemmän positiiviseksi, ymmärtämään ja hyväksymään erilaisia ihmisiä
Muiden mielestä kipukroonikon pitäisi ajan myötä pystyä kestämään kipua paremmin
En vastaa yleiskuvausta (stereotyyppiä) kivun kanssa elävästä henkilöstä
Minusta tuntuu, että ihmiset pystyvät näkemään käytöksen tai ulkonäön perusteella, että minuun koskee
Minusta tuntuu että kivun takia ihmiset syrjivät minua
Kroonisen kivun takia ihmiset usein suhtautuvat minuun alentuvasti, tai kohtelevat kuin lasta
Kivun kanssa eläminen on tehnyt minusta vahvan selviytyjän
Ihmiset luulevat, että kivun takia en voi saavuttaa paljoakaan elämässäni
Tunnen itseni riittämättömäksi terveiden ihmisten parissa
Pysyttelen poissa sosiaalisista tilanteista suojellakseni perhettä ja ystäviä kiusallisilta tilanteilta ja häpeältä
Krooninen kipu estää minua saamasta parisuhdetta
Kroonistuneen kivun takia kukaan ei ole kiinnostunut minusta (romanttisessa mielessä)
Yleisesti ottaen, pystyn elämään elämääni kuten haluan
Seuraavat kysymykset liittyvät päivittäisiin askareisiin (vastaa jokaiseen kysymykseen)

Question Title

* 3. Kaupassa asiointi

Question Title

* 4. Kodinhoito

Question Title

* 5. Kulkeminen, matkustaminen

Toinen osa - Kysymyksiä sinusta ja kiputasostasi

Question Title

* 6. Sukupuoli

Question Title

* 7. Merkitse päivittäinen keskimääräinen kiputaso - jossa 0 tarkoittaa ei kipua ja 10 tarkoittaa pahinta mahdollista kipua.

Question Title

* 8. Muutos elämisen laadussa: 10 esittää elämänlaatua ennen kivun alkamista, valitse numero joka kuvaa tämänhetkistä elämänlaatua.

Question Title

* 9. Kuinka kauan aikaa sitten sait diagnoosin sairauteen (jos tiedossa)?

Question Title

* 10. Kuinka kauan aikaa sitten sait diagnoosin kroonisen kipuun?

Question Title

* 11. Ikä

Question Title

* 13. Mistä krooninen kipusi johtuu (valitse listalta)?

Question Title

* 14. Luuletko, että tällainen koko Euroopan kattava kysely tuo lisää näkyvyyttä kipuasiaan?

Question Title

* 15. Luuletko että tällainen tutkimus auttaa poliitikkoja ja päätöksentekijöitä näkemään krooniseen kipuun liittyvät ongelmat koko laajuudessaan?

Question Title

* 16. Haluatko vastaanottaa kyselyn tulokset?

Question Title

* 17. Haluatko osallistua tuleviin kyselyihin?

Question Title

* 18. Haluatko vastaanottaa Pain Alliance Europen uutiskirjeen?

Question Title

* 19. Jos olet vastannut "kyllä" johonkin kolmeen viimeiseen kysymykseen, ole hyvä ja kirjoita sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain valitsemaasi tarkoitukseen. Sitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

KIITOS OSALLISTUMISESTASI!
 
Tämän kyselyn sinulle lähettänyt Suomen Kipu ry. Mikäli haluat yhdistyksestä lisää tietoa, voit lähettää sähköpostia toimisto@suomenkipu.fi, Kaisa.hirn@suomenkipu.fi tai käy tutustumassa kotisivuilla http://www.suomenkipu.fi.

Tai käy http://www.pae-eu.eu/ saadaksesi lisää tietoa eurooppalaisesta kattojärjestöstä Pain Alliance Europe.

Krooniseen kipuun liittyvän oikean tiedon kerääminen ja välittäminen on tärkeää. Vain sillä tavoin sairaus tulee huomioiduksi ja kivun kanssa elävät sekä heidän läheiset voivat saada riittävän hoidon ja tuen.
Vastaukset lähtevät eteenpäin vain alla olevaa nappia painamalla.

T