Mae llawer wedi digwydd ers ein harolwg mawr diwethaf yn 2018 - mae'r byd wedi newid mewn sawl ffordd na wnaethom ei ddychmygu bryd hynny. Helpwch ni ddeall beth ydy hwyliau ac anghenion presennol y sector celfyddydau gwirfoddol trwy ateb yr arolwg byr hwn am eich rhan chi mewn gweithgareddau creadigol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am yr arolwg hwn neu am sut caiff yr wybodaeth ei defnyddio, cysylltwch gyda info@voluntaryarts.org neu darllenwch y Datganiad Preifatrwydd ar ddiwedd yr arolwg.

Question Title

* 1. Gwlad

T