Mae mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched, ac amddiffyn y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn flaenoriaethau allweddol i Heddlu Dyfed Powys, Gwent a De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Yng ngoleuni achosion proffil uchel diweddar y mae'r cyfryngau wedi adrodd arnynt, hoffem ofyn rhai cwestiynau ynglŷn â'ch profiad o aflonyddu rhywiol.

Dim ond tua 5 munud y bydd hwn yn ei gymryd i'w gwblhau.

T