Hey Girls is a multi-award-winning social enterprise on a mission to end period poverty in the UK. They sell plastic-free period products as well as providing education and supporting resources around periods. To find out more about Hey Girls please visit www.heygirls.co.uk. If you specifically would like to read about using and looking after reusable products check out the Hey Girls How To Guide and videos.

Question Title

* 1. Dewiswch eich pecyn mislif Hey Girls dewisol o'r rhestr isod.

Please select your preferred Hey Girls period pack from the list below.


Question Title

* 2. Darparwch y wybodaeth gyswllt ganlynol er mwyn derbyn eich Pecyn Mislif Hey Girls. Sylwch fod yn rhaid i ddanfoniadau fod yn y DU yn unig.

Please provide the following contact information in order to receive your Hey Girls Period Pack.  Please note deliveries must be within the UK only.

Please be advised that Hey Girls aim to get products to you as quickly as possible but deliveries may take anywhere up to 6-8 weeks.  This allows for any unforeseen delays with manufactures and shipping, as well as allowing time for orders to be approved by Swansea University.

Question Title

* 3. Rhowch gyfeiriad e-bost dilys Prifysgol Menstruation i gadarnhau eich bod yn fyfyriwr cyfredol. Heb gyfeiriad e-bost dilys ni allwn anfon y cynhyrchion.

Please enter a valid University email address to confirm that you are a current student.  Without a valid email address, we cannot send products

Question Title

* 4. Byddai'r Undeb Myfyrwyr hefyd wrth ei bodd yn cael gwybod sut y clywsoch am yr arolwg hwn? Dewiswch o'r opsiynau isod.

The Students’ Union would also love to know how you heard about this survey. Please select from the options below.

Question Title

* 5. Trwy lenwi'r ffurflen hon, rydych yn cydsynio i rannu'ch enw a'ch cyfeiriad â Hey Girls CIC a'r cyfeiriad e-bost a gofnodwyd gyda Phrifysgol Swansea. Mae hyn yn galluogi Hey Girls i anfon cynhyrchion mislif yn syth i'ch cartref a i’r Undeb Myfyrwyr wirio eich bod chi'n fyfyriwr cyfredol. Os na roddir caniatâd ni fydd eich cynhyrchion yn cael eu hanfon a bydd eich archeb yn cael ei ddileu. Ar ôl i'ch gwybodaeth gael ei brosesu bydd eich manylion personol yn cael eu dinistrio gan Hey Girls CIC a Undeb Myfyrwyr Swansea.

By completing this form, you are consenting to sharing your name and address with Hey Girls CIC and the email address entered with Swansea University. This enables Hey girls to send period products straight to your home and Swansea University to check that you are a current student. If consent is not given your products will not be sent and your order will be deleted. Once your information has been processed your personal details will be destroyed by Hey Girls CIC and Swansea University

T