Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yno i wneud yn siwr y gall gofal iechyd yng Nghymru fod mor dda â phosibl.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n edrych ar ansawdd gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.

Gallwch chi ein helpu ni drwy ateb rhai cwestiynau.
Nid oes angen eich enw arnon ni. Mae angen enw’r ardal lle rydych chi’n byw a’r ardal yr ydych chi’n cael eich gwasanaeth ohoni.

Ni fydd neb yn gwybod pwy ydych chi o’ch atebion.
Dywedwch wrthym ni am eich profiad chi o’r gwasanaethau yr ydych yn eu cael nawr.

Gallwch chi ddweud mwy wrthym ni yn eich geiriau eich hun, os ydych chi am wneud hynny.

Diolch am eich help.

T