This survey has been designed to gather student feedback regarding Swansea University's response to Covid-19. The information you provide will help Swansea University Students' Union acknowledge any potential issues or concerns you may have and will therefore enable our Full Time Officers and staff to work with the University to enhance the student experience.
This survey is anonymised and is conducted in line with reference to Swansea University Students' Union Privacy Policy.
***
Dylunwyd yr arolwg hwn i gasglu adborth myfyrwyr ynglŷn ag ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19. Bydd y wybodaeth a byddwch yn ei ddarparu yn helpu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i gydnabod unrhyw faterion neu bryderon posibl a allai fod gennych, ac felly yn galluogi ein Swyddogion Llawn Amser a'n staff i weithio gyda'r Brifysgol i wella profiad myfyrwyr.
Mae’r arolwg hwn yn anhysbys ac fe’i cynhelir yn unol â Pholisi Preifatrwydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Question Title

* 1. Category | Categori

Question Title

* 2. Year of Study | Blwyddyn Astudio

Question Title

* 3. College/School | Coleg/Ysgol

Question Title

* 4. Department | Adran

Question Title

* 5. Disability | Anabledd

T