Gofynnir yn aml i Gadwch Gymru’n Daclus gan unigolion a busnesau am fanylion unrhyw grwpiau cymunedol lleol sy’n gweithredu yn eu hardal y gallent wirfoddoli gyda nhw. Er mwyn hwyluso mynd i’r afael â’r ymholiadau hynny, i amlygu eich gwaith gwych, a chynyddu eich niferoedd gyda gwirfoddolwyr parod, rydym yn llunio map yn dangos lleoliadau a manylion cyswllt ar gyfer grwpiau cymunedol sydd yn fodlon derbyn gwirfoddolwyr newydd. 

Byddem yn ddiolchgar felly pe byddech yn gallu cwblhau’r holiadur byr hwn i gadarnhau eich bod yn cydsynio i gael eich cynnwys ar ein map. Os cytunwch i fod ar ein map, bydd manylion eich grŵp gan gynnwys manylion cyswllt (enw, ffôn ac e-bost) ar gael i'r cyhoedd.

Os nad ydych chi am gael eich ychwanegu at ein map, llenwch y dudalen gyntaf yn unig ac atebwch Na ar Cwestiwn.14 - bydd yr arolwg yn gorffen yn awtomatig a byddwn yn cadw'ch cofnodion yn unol â'n Polisi Preifatrwydd yn unig.

Question Title

* 1. Enw’r Grŵp

Question Title

* 2. Disgrifiad byr o’ch grŵp

Question Title

* 3. Enw cyswllt

Question Title

* 4. Rhif cyswllt

Question Title

* 5. Ebost cyswllt

Question Title

* 6. Cyfrif Facebook (e.e https://www.facebook.com/keepwalestidy)

Question Title

* 7. Cyfrif Twitter (e.e https://twitter.com/Keep_Wales_Tidy)

Question Title

* 8. Cyfrif Instagram (e.e https://www.instagram.com/keepwalestidy)

Question Title

* 9. Gwefan (e.g https://www.keepwalestidy.cymru)

Question Title

* 10. Lleoliad – rhowch god post neu gyfeirnod grid lleoliad cyfarfod/gwaith arferol (defnyddiwch https://www.gridreferencefinder.com/os.php)

Question Title

* 11. Rhowch frawddeg neu ddwy i ni am eich grŵp. Beth yw eich prif ddiben/ffocws, pa dasgau amgylcheddol ydych chi’n cymryd rhan ynddynt fel arfer? Pwy mae eich grŵp yn ei gynnwys?

Question Title

* 12. Ble mae eich grŵp yn cyfarfod/gweithredu fel arfer? Os yw’n amrywio, rhowch leoliad arferol

Question Title

* 13. Pryd mae eich grŵp yn cyfarfod/yn rhedeg fel arfer? e.e. Sul 1af y mis

Question Title

* 14. Ydych chi’n fodlon i’ch grŵp gael cyhoeddusrwydd ar ein Map Grwpiau? Os cytunwch, bydd manylion eich grŵp (gan gynnwys y manylion cyswllt a ddarperir - enw, e-bost a rhif ffôn) ar gael i'r cyhoedd

0 of 33 answered
 

T