Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf (2019-2020).  Hoffem ymgynghori ag aelodau o'r cyhoedd, yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, i weld a ydych yn cytuno â'r saith blaenoriaeth y credwn eu bod yn bwysig i bobl De Cymru.  

Bydd yr ymgynghoriad yn cymryd ychydig o funudau yn unig a gwerthfawrogwn eich adborth yn fawr.

Question Title

1. Byddwn yn ymateb yn gyflym ac yn briodol i'n cymunedau?

Question Title

2. Byddwn yn addysgu ein cymunedau i diogelu a gwella eu ddiogelwch.

Question Title

3. Byddwn yn siarad a'n cymunedau yn fwy ac yn gwenud yn swir eu bod yn cael lleisio'u barn at yr hyn a wnawn.

Question Title

4. Byddwn yn recriwtio pobl sy'n deal ein cymunedau, er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau nawr ac yn y dyfodol.

Question Title

5. Byddwn yn gwenud mwy fel Gwasanaeth i ofalu am in hamgylchedd.

Question Title

6. Byddwn yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg i helpu cynnal ein gwasanaeth yn effeithiol.

Question Title

7. Byddwn yn gweithio gyda'n Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a'n partneriaid i sicrhau bod ein cymunedau yn cael cymorth.

Question Title

8. Ydych chi'n meddwl y ddylai fod unrhyw flaenoriaethau eraill ar gyfer y Gwasanaeth Tân?

Question Title

9. Ym mha ardal ydych chi'n byw?

Question Title

10. Ym mha grwp oedran ydych chi?

Question Title

11. Wyt ti?

Question Title

12. Pa rai o'r grwpiau hyn ydych chi'n uniaethu gyda?

Question Title

13. A ydych wedi bod gennych anabledd?

Question Title

14. A ydych yn ystyried eich bod yn rhan o gymunedau LHDT+

Question Title

15. Diolch!!  

Diolch am lenwi'r ffurflen hon a dywedwch helo wrthym os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.  

Darganfyddwch fwy ar www.southwales-fire.gov.uk. Os oes gennych unrhyw sylwadau pellach o ran yr arolwg hwn neu ein gwasanaeth, gadewch nhw isod.

T