Perundingan Am, April - Jun 2019

Standard Pekebun Kecil Bebas RSPO

Perundingan Am, April – Jun 2019

Mengenai Survei Ini
Anda boleh menghantar komen-komen mengenai Standard Pekebun Kecil Bebas RSPO (Standard PKB RSPO) melalui survei dalam talian ini. Struktur survei ini membolehkan komen-komen yang menyeluruh dan yang teks spesifik pada setiap prinsip, kriteria dan indikator yang dicadangkan.

Sila pastikan pelayar web anda membenarkan kuki (cookies) sebelum memulakan survei ini.

Survei ini dibahagikan kepada 6 bahagian:
  1. Mengenai Anda (mandatori).
  2. Maklum Balas Mengenai Keboleh-Pakaian (applicability)
  3. Maklum Balas mengenai Pendekatan Berperingkat untuk pensijilan pekebun kecil bebas
  4. Maklum Balas mengenai Prinsip, Kriteria dan Indikator
  5. Maklum Balas mengenai Sistem Keperluan untuk Pembentukan Kumpulan dan Pengurusan serta Panduan kepada pengurus kumpulan
  6. Maklum Balas Am.
Bahagian 1 adalah satu-satunya bahagian mandatori. Sila lengkapkan Bahagain 1 (Mengenai Anda) dan teruskan menjawab soalan-soalan berikutnya di bahagian-bahagian lain. Jika anda hanya ingin memberi komen pada mana-mana aspek yang spesifik di Standard Pekebun Kecil Bebas RSPO ini, anda boleh melangkau mana-mana bahagian (kecuali Bahagian 1) dan teruskan berikutnya.

Nota Perhatian:

Jika anda perlu berhenti menjawab sebelum melengkapkan survey ini, SILA KLIK ‘NEXT’ pada muka laman terakhir yang anda telah jawab, untuk menyimpan setakat mana input yang anda telah masukkan.

Sila maklum: Apabila anda telah selesai melengkapkan survey, anda harus klik pada HANTAR SURVEI di akhir Bahagian 5 untuk menghantar respon anda.

Terima kasih atas penyertaan anda; maklum balas dan input anda adalah penting sebagai asas di dalam proses ini.

T