Brexit Survey

Polish Business Link role is to provide valuable insights for business owners operating in the UK. We would like to ask you to fill short questionnaire about Brexit from the perspective of individual as well as business owner.

We are working together with government organisations to understand what issues need to be addressed when it comes to Polish and other ethnic Communities in the UK. This questionnaire is strictly for internal use with guaranteed confidentiality.

----

Rolą Polish Business Link jest dostarczenie cennych informacji dla właścicieli firm działających w Wielkiej Brytanii. Prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza na temat Brexitu z perspektywy osoby prywatnej ale także jako osoba prowadząca biznes.

Pracujemy z różnymi organizacjami rządowymi, aby zrozumieć ważne problemy związane z Brexitem, które powinny być poddane pod szerszą debatę wśród społeczności polskiej oraz szerzej etnicznej mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Kwestionariusz jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego z gwarancją poufności.

Bartlomiej Kowalczyk
Founder & Director
Polish Business Link
bart@pblink.co.uk

Question Title

* 2. Has Brexit impacted on your relations with business community/neighbours? If yes, how?
Czy Brexit wpłynął na Państwa relacje ze społecznością biznesową/sąsiadami? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Question Title

* 3. How do you obtain up-to-date information on the Brexit situation?
W jaki sposób uzyskują Państwo aktualne informacje na temat Brexitu?

Question Title

* 7. Please provide your email address for a chance to win £20 Amazon Voucher
Podaj swój adres email, aby mieć szansę na wygranie Vouchera Amazon o wartości £20

T