Welcome to Keep Wales Tidy's Survey on household waste

Thank you for participating in our survey! 
 
We are doing some research on the issue of waste, fly tipping and recycling and we're really keen to get some honest views about your experiences.
 
It should only take around 5-10 minutes to complete. Answers to this survey are anonymous and will only be used to inform our research and develop some recommendations for our policy papers which will be shared with Local Authorities, Welsh Government and other stakeholders. 
 
Please note that this survey is on the subject of household waste only. 
 
The following survey is in English only but if you wish to complete it in Welsh please get in touch. Our contact details are at the end of this survey, please email us. 
 
Many thanks, 
Policy & Research Team, Keep Wales Tidy 
 
*************************************************
Croeso i Arolwg Cadwch Gymru'n Daclus i ymwneud â Gwastraff o Gartrefi
 
Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg!

Rydyn ni yn cynnal gwaith ymchwil ar faterion sy’n ymwneud â gwastraff, tipio anghyfreithlon ac ailgylchu, ac yn awyddus i glywed eich barn am eich profiadau.

Dylai’r arolwg gymryd tua 5-10 munud i’w gwblhau. Byddwch yn darparu’r wybodaeth a’ch *atebion i’r arolwg yn gwbl ddienw*. Bydd yn ein helpu i gynnal gwaith ymchwil ac o gymorth wrth ddatblygu awgrymiadau ar gyfer ein papurau polisi, a gaiff eu rhannu ag Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a randdeiliaid eraill.

Noder fod yr arolwg yma yn ymwneud â gwastraff o gartrefi yn unig.

Mae'r arolwg canlynol yn Saesneg yn unig ond mae hefyd ar gael yn y Gymraeg, cysylltwch â ni i'w gwblhau yn y Gymraeg. Os hoffech gysylltu â ni i wybod mwy, cysylltwch â ni drwy e-bost, mae ein manylion cyswllt i’w gweld ar ddiwedd yr arolwg.

Diolch yn fawr

Tîm Polisi ac Ymchwil, Cadwch Gymru’n Daclus
 

T