Question Title

* Cyfeirnod eich achos:

Question Title

* Ar adeg cwblhau’r holiadur hwn, beth sy’n digwydd gyda’ch cwyn?

Question Title

*  Roedd yn hawdd canfod sut i gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Question Title

* Sut cawsoch chi wybod amdanom ni?

Question Title

*  Roedd y wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn hawdd i’w ddeall

Question Title

* Roedd y staff yn gynorthwyol a chefais fy nhrin â chwrteisi a pharch

Question Title

* Roedd y staff yn deall fy ymholiad / cwyn

Question Title

* Cefais esboniad clir o’r hyn a fyddai’n digwydd i fy ymholiad/cwyn a gwnaethom yr hyn a ddywedasom y byddem yn ei wneud

Question Title

* Os gofynnoch am gymorth i wneud eich cwyn, gwnaethom gwrdd â’ch anghenion a chyfathrebu â chi trwy gydol drwy’r modd y gofynnoch.

Question Title

* Gwnaethom ein rôl yn glir a dywedasom wrthych yr hyn a gallwn ni ac na allwn ni ei wneud.

Question Title

* Os canfuom wall, fe wnaethom eich cynorthwyo i gael canlyniad addas

Question Title

* Os nad oeddem yn gallu eich cynorthwyo â’ch cwyn, cawsoch eich cyfeirio ar rywun a allai.

Question Title

* Rhoesom wybod i chi am gwrs eich cwyn

Question Title

* Eglurwyd yn llawn y rhesymau tu ôl i’n penderfyniadau

Question Title

* Os oes unrhyw beth yr hoffech ychwanegu, gwnewch hynny isod

0 of 15 answered
 

T