თქვენი მოსაზრებები დაგვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი საქმიანობა / Your feedback will help us to improve our work in the future.

ჩვენ  ვზრუნავთ მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე; შესაბამისად,  გვაინტერესებს თქვენი აზრი. გთხოვთ შეავსოთ ეს კითხვარი და   დაგვეხმარეთ ჩვენი მომსახურების შემდგომ გაუმჯობესებაში. თქვენი პასუხების ანონიმურობა  დაცული იქნება. / We are constantly trying to improve the quality of the work we do and we place great importance on the views of the people we work with. Please help us to improve and develop our services further by completing this brief questionnaire. Your responses will be treated anonymously

Question Title

* 1. გთხოვთ მონიშნოთ ერთ-ერთი უჯრა იმის მიხედვით თუ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებებს. / Please tick one box to indicate the extent to which you agree or disagree with each of the following statements…

  კატეგორიულად
არ ვეთანხმები / Strongly disagree
5
არ ვეთანხმები / Disagree
4
არც ვეთანხმები, არც უარვყოფ / Neither agree nor disagree
3
ვეთანხმები / Agree
2
სავსებით ვეთანხმები / Strongly agree
1
დღევანდელი ღონისძიების მსგავსი შეხვედრები ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა შორის იდეების გაცვლას / Events like this provide a space for different cultures to exchange their ideas
ბრიტანეთის საბჭომ დააკმაყოფილა ჩემი მოლიდინი ამ ღონისძიების ორგანიზებით / The British Council met my expectations by organising this event
ღონისძიება მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული / This was a high-quality event
ამ ღონისძიებაზე დასწრების შედეგად ახალი ცოდნა შევიძინე / I have acquired new knowledge from attending this event
ვფიქრობ, დიდი ბრიტანეთი ქმნის ინოვაციურ ხელოვნებას და კულტურას / I think the UK produces innovative arts and culture

Question Title

* 2. ძირითადი შთაბეჭდილება, რომელიც დღევანდელმა შეხვედრამ თქვენზე მოახდინა? / What is your main reaction to attending this event?

Question Title

* 3. კიდევ რაიმე თუ შეგძინათ დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობამ, რისი გაზიარებაც გსურთ? / Is there anything else about your experience you would like to share?

Question Title

* 4. თქვენი ასაკობრივი ჯგუფი / What is your age group?

Question Title

* 5. სქესი / What is your sex?

Question Title

* 6. საქართველოში ცხოვრობთ თუ სტუმრად იმყოფებით? / Do you live in Georgia or are you just visiting?

Question Title

* 7. რამდენად ურჩევთ ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობას კოლეგებს და მეგობრებს? / How likely is it that you would recommend the British Council to a friend or colleagues?

10 = აუცილებლად ვურჩევ 0 = არ ვურჩევ /  0 = very unlikely to recommend and 10 = very likely to recommend:

Question Title

* 8. სად შეიტყეთ ამ ღონისძიების შესახებ?/ Where did you hear about this event?

უღრმესი მადლობა! / Thank you very much!

T