Plismona'r Rheilffyrdd: Beth sydd o bwys i chi?

Question Title

* 1. P’un yw eich gorsaf leol?

Question Title

* 2. Beth yw eich prif bwrpas ar gyfer defnyddio'r orsaf hon? 

Question Title

* 3. Os byddwch chi'n cymudo'n rheolaidd, i ba orsafoedd byddwch chi'n teithio:

T