Vad är viktigt för dig?

Vår målsättning med Project Access är att skapa tillgängliga och hållbara byggnader som är anpassningsbara för framtida behov. Är det viktigt för dig med denna typ av byggnader i Stockholms innerstad?

Question Title

* 1. Vår målsättning med Project Access är att skapa tillgängliga och hållbara byggnader som är anpassningsbara för framtida behov. Är det viktigt för dig med denna typ av byggnader i Stockholms innerstad?

Vilka av följande egenskaper är viktiga för byggnader i Stockholms innerstad?

Question Title

* 2. Vilka av följande egenskaper är viktiga för byggnader i Stockholms innerstad?

Berätta varför du besöker den här delen av Mäster Samuelsgatan

Question Title

* 3. Berätta varför du besöker den här delen av Mäster Samuelsgatan

Vilka förbättringar skulle du vilja se för Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan?

Question Title

* 4. Vilka förbättringar skulle du vilja se för Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan?

T