Question Title

* 1. Enw Cyntaf

Question Title

* 2. Lleoliad

Question Title

* 3. Pryd wnaethoch chi/eich teulu cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf?

Question Title

* 4. Beth yw eich atgofion o’r Sialens?

Question Title

* 5. Ydych chi'n meddwl bod cymryd rhan yn y Sialens wedi effeithio arnoch chi / eich teulu?

Question Title

* 6. Rhannwch unrhyw wybodaeth pellach gyda ni isod

Question Title

* 7. Ydych chi'n hapus i ni rannu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych uchod ar wefan yr Asiantaeth DDarllen a / neu sianelau cyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook, ac Instagram)?

Question Title

* 8. Oes modd gysylltu â chi am fwy o wybodaeth am eich profiad o Sialens Ddarllen yr Haf?

Question Title

* 9. Os ateboch chi 'Ie' i C8, rhowch eich manylion cyswllt isod. Byddwn ond yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi mewn perthynas â'r Sialens Ddarllen yr Haf. Bydd eich manylion yn cael eu cadw'n gyfrinachol am hyd at flwyddyn ac ar ôl hynny byddant yn cael eu dileu. Ni fyddwn yn defnyddio'ch manylion am unrhyw beth arall. Cyfeiriwch at ein gwefan ar gyfer eich polisi preifatrwydd llawn.

T