* 1. Fel beth y byddwch fel rheol yn defnyddio gwefan Llywodraethwyr Cymru?

* 2. Pam fyddwch chi fel rheol yn ymweld â gwefan Llywodraethwyr Cymru?

* 3. Ydych chi’n credu bod gwefan gyfredol Llywodraethwyr Cymru yn adnawdd gwerthfawr o wybodaeth ar lywodraethu ysgolion?

* 4. Pa ddulliau ydych chi’n eu dewis ar gyfer cael y newyddion diweddaraf am lywodraethu ysgolion?

* 5. Pa wybodaeth yn eich barn chi yw’r wybodaeth bwysicaf ar wefan Llywodraethwyr Cymru?

* 6. Beth fyddech chi hoffi weld ar y wefan Llywodraethwyr Cymru?

* 7. Rhowch raddau ar gyfer y tudalennau gwefan canlynol:

  Defnyddiol iawn Defnyddiol Dim yn ddefnyddiol N/A
Amdanom Ni
Llinell Gymorth
Dolenni
Cyngor ac arweiniad
Hunan Werthuso
Newyddion
Y Llawlyfr
Cymdeithasau Lleol
Hyfforddiant / Digwyddiadau
Polisi / Ymchwil

* 8. Beth arall allwn ni ei wneud i wella gwefan Llywodraethwyr Cymru yn y dyfodol?

* 9. Rhowch eich cyfeiriad e-bost?

T