1. PEACEPLUS Donegal / PEACEPLUS Dhún na nGall

Dear resident and colleague

The PEACEPLUS programme is another terrific opportunity to continue to develop strong and impactful projects through the EU PEACE Programme.
 
This survey will only take five minutes to complete but by doing so you will greatly help us develop a plan for the County that identifies what type of project to support.

All completed surveys are entirely in confidence and replies are security encrypted.

If you want to discuss the survey, or aspects of the plan process further, e-mail Peter Osborne at peter@rubiconconsulting.net 
 
Thanks and best wishes.
 
Donegal County Council


A chara

Tá clár PEACEPLUS ina dheis iontach eile leanúint le tionscadail láidre éifeachtacha a fhorbairt trí Chlár PEACE an AE.

Ní ghlacfaidh an suirbhé seo ach cúig bhomaite lena chríochnú ach má dhéanann tú sin beidh tú ag cuidiú go mór linn plean a fhorbairt don Chontae a aithneoidh cén cineál tionscadail ar chóir tacú leis.

Beidh gach suirbhé a líonfar isteach go hiomlán rúnda agus criptithe ar mhaithe le slándáil.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin suirbhé nó faoi ghnéithe den phlean, cuir ríomhphost chuig Peter Osborne ag peter@rubiconconsulting.net

Go raibh maith agat.

Comhairle Contae Dhún na nGall

Question Title

Image
 
11% of survey complete.

T