Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (corff arweiniol y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol) yn casglu data personol gan ddefnyddio’r ffurflen hon i gefnogi datblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol, ac mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu a’i defnyddio yn unol â dibenion cyfathrebu penodol ynghylch ymchwil, a dibenion cysylltiedig, sydd wedi’u nodi.

I ddewis peidio â derbyn gohebiaeth yn y dyfodol, dileu neu newid ymateb a gyflwynwyd, anfonwch e-bost i info@rlp.org

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP. E-bost: dataprotection@carmarthenshire.gov.uk

Question Title

* Gwybodaeth Gyswllt

Question Title

* Ym mha ardal awdurdod lleol y mae eich prif fangre busnes wedi'i leoli?

Question Title

* Maint y busnes / sefydliad?

Question Title

* Pa sector y mae eich prif weithgaredd busnes yn cyd-fynd â?

T