Pijn vragen

Deelnemende organisaties van de Pijn Alliance Europa (PAE) nodigen personen met chronische pijn of hun verzorgers uit om deze korte vragen in te vullen over de oorzaak, ernst van hun pijn, en eveneens de verschillende plaatsen waar behandeling is gegeven of wordt gegeven.

PAE wil een rapport samen stellen waarin de ervaring van personen met pijn in verschillende landen wordt vergeleken en bij politici en beleidsmakers  begrip en aandacht vragen voor het belang van chronische pijn.

* 4. Hoeveel tijd was er tussen het eerste bezoek aan een behandelaar over uw situatie en de diagnose?

* 5. Heeft u andere aandoeningen/ziekten (andere waarvoor u behandeld wordt)?

* 6. Wat is de oorzaak van de chronische pijn (aandoening/ziekte)? Kies een onderstaande die uw probleem het best benadert:

* 7. Hoe lang bestaat uw pijn?

* 10. Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een reguliere behandeling?

* 15. Van wie ontvangt u momenteel de pijn-management? (er kunnen mee er meerderen zijn)

* 24. Als u 'ja' hebt geantwoord op een van de laatste drie vragen, vul dan hier uw e-mailadres in.  Uw e-mail adres zal enkel en alleen gebruikt worden voor die onderdelen welke u hebt opgegeven. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

DANK U VOOR UW MEDEWERKING

Dit onderzoek is naar u opgestuurd door Pijn Platform Nederland, Fibromyalgie en Samenleving, Pijn-Hoop, International Painful Bladder Foundation, of Pijnpatiënten naar één stem.

U kunt hen email sturen info@pijnplatform.nl of fes@fesinfo.nl  als u meer wilt weten over deze organisatie.

Of bezoek http://www.pae-eu-eu/ voor informatie over de Pain Alliance Europe.

T