Pijn en werk

Toelichting:

De organisaties die lid zijn van Pain Alliance Europe (PAE) nodigen mensen met chronische pijn of hun verzorgers uit om deze korte enquête in te vullen over het effect van chronische pijn op de kwaliteit van hun leven, hun werksituatie en financiële hulp die zij ontvangen.

Dit is de tweede enquête die PAE maakt over het thema chronische pijn, in een reeks van jaarlijkse onderzoeken naar de impact van pijn.  Bij elke enquête wordt een ander aspect geanalyseerd over de impact van pijn op de kwaliteit van leven van de chronische pijnpatiënten in Europa.

Aan het einde van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld, waarin de ervaringen van patiënten met chronische pijn in verschillende landen zal worden vergeleken. Dit rapport zal gepubliceerd worden door Pain Alliance Europe om onze acties te versterken en onze activiteiten onder de aandacht te brengen van politici en beleidsmakers om hen meer bewust te maken van het belang van aandacht voor de problemen van chronische pijn.

* 1. PROBLEMEN en WERK

Welk werk deed u vóór uw diagnose?

* 4. Als u nog steeds werkt, is dit:

* 11. Als u vanwege uw situatie een financiële compensatie heeft aangevraagd van een overheidsinstantie en deze is geweigerd, wat is dan de reden van deze afwijzing?

* 12. Ontvangt u andere financiële ondersteuning / voordelen vanwege uw chronische pijn probleem?

* 13. Als u behalve inkomsten uit werk, andere inkomsten heeft, wat is dan de bron van dit inkomen ?

* 14. OVER UW PROBLEEM

Het meest pijnlijke probleem Tweede optie (indien gewenst) Een derde probleem (als u dat wilt)? Geef in de lste kolom welke de meeste pijnklachten geeft, in de 2e en 3e kolom kunt u aangeven welke andere problemen verder pijnklachten veroorzaken.

  Het meest pijnlijke probleem Tweede optie (indien gewenst) Een derde probleem (als u dat wilt)
aandoeningen kaak-gewrichten (TMD, TMJ)
chronisch vermoeidheid syndroom
hoofdpijnen, migraine
beroerte (herseninfarct, CVA)
hart- en vaatziekten (TIA)
dementie
neuropathische pijn (b.v. gordelroos/trigeminus neuralgie)
neuropathie (bij diabetes, etc.)
lage rugpijn
arthritis, artrose, reuma-aandoeningen
ziekte van Bechterew
genetische aandoeningen/ziekten (Marfan, hypermobiliteit, etc.)
amputatie, fantoom pijn
beschadiging van nek zenuwen
beschadiging van arm/hand/vinger zenuwen
beschadiging van been/voet zenuwen
ischias
fibromyalgie
multipele sclerose
ziekte van parkinson
multipele myeloom (ziekte van Kahler)
pijn als gevolg van chemotherapie
pijn bij kanker
pijn op de borst
maag-darm pijn / prikkelbaar darm syndroom
urologische pijn / pijn geslachtsorgaan
endometriose en gynaecologische aandoeningen
zeldzame ziekten/aandoeningen
andere bekende aandoening
onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

* 17. Hoe lang geleden werd de diagnose vastgesteld:

  -        met de diagnose (als bekend)  -        met chronische pijn
minder dan zes maanden geleden
zes maanden tot een jaar
1 tot 3 jaar
4 tot 6 jaar
7 tot 10 jaar
meer van 10 jaar
geen diagnose

* 26. Als u 'ja' hebt geantwoord op een van de laatste drie vragen, vul dan hier uw e-mailadres.

Uw e-mail adres zal enkel en alleen gebruikt worden voor die onderdelen welke u hebt opgegeven. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

DANK U VOOR UW MEDEWERKING

Dit onderzoek is naar u opgestuurd door Pijn Platform Nederland, Fibromyalgie en Samenleving.  Pijn-Hoop, International Painful Bladder Foundation, of Pijnpatiënten naar één stem,

U kunt hen email sturen info@pijnplatform.nl of fes@fesinfo.nl  als u meer wilt weten over deze organisatie.

Of bezoek http://www.pae-eu-eu/ voor informatie over de Pain Alliance Europe

T