ODJELJAK 5

ODJELJAK 5 : Izvoditelj obrazovanja i primijenjenih vježbi

Question Title

* 1. Molim navedite pojedinosti vaše tvrtke / djelatnost  

Question Title

* 2. Izvodite li obrazovanje i primjenjene vježbe na sustavima s radnim tvarima niskog GWP (npr. HFO & HFO mješavine, ugljikovodici, ugljik dioksid, amonijak ili R32)  

Question Title

* 3. Ako je odgovor "Da" redak 35, kako se provodi izobrazba i vježbe

Question Title

* 4. Koliko je važno da se predavači redovito usavršavaju i ovlašćuju te pristupaju provjeri znanja i vještina u razvoju novih radnih tvari i postupaka hlađenja?

Question Title

* 5. Koliko smatrate da su vaši korisnici usluga pripremljeni za prihvaćanje novih vještina  u rada s novim zamjenskim radnim tvarima? 

  Nisu pripremljeni Vrlo dobro pripremljeni
HFO & HFO smjese
Ugljikovodici 
Ugljik dioksid 
Amonijak
R32

Question Title

* 6. Jesu li se vaši predavači usavršavali u zadnje 3 godine? Ako DA, na koji način?  

Question Title

* 7. Osjećate li porast potražnje za dodatnim obrazovanjem pri radu sa sustavima s niskim GWP?

Question Title

* 8. Ako je u točki 7 odgovor Da, tko su najčešći korisnici usluga?

Question Title

* 9. Na koji način određujete sadržaj vaših seminara i vježbi u radu sa sustavima koji koriste radne tvari niskog GWP?

Question Title

* 10. Tko su najčešći korisnici vaših usluga u dodatnom obrazovanju 

Question Title

* 11. Molim ocjenite tehničke teme za koje mislite da treba uvesti u programe obrazovanja u radu s radnim tvarima s niskim GWP

  Donekle važno
1
2 3 4 5 6 7 8 9 Vrlo važno
10
Opća sigurnost
Pouzdanost sustava
Nabavna cijena opreme/radne tvari
Pogonski troškovi
Troškovi održavanja
Troškovi zamjenskih dijelova
Mogućnost upravljanja
Vještina rukovatelja
Problemi pri projektiranju
Nabava
Dostupnost dijelova
Pouzdanost dijelova

Question Title

* 12. Koji % radne snage je do sada obrazovan u predmetnom području rada

  Manje od 25% 25 to 50% 50 to 75% 75 to 100%
HFO &  HFO smjese
Ugljikovodici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 13. Da li je osoblje koje provodi izobrazbu bilo dodatno obrazovano u zadnje 3 godine? Ako Da, na koji način?

  Uopće nije Povremeno Redovito Prema potrebi
samostalno e-učenje
samostalno učenje iz knjiga i priručnika
prisustvovanjem seminarima u drugim obrazovnim centrima
internim obrazovanjem
mješavina gore navedenih

Question Title

* 14. Koji način obrazovanja koristite pri izopbrazbi vaših predavača/laboranata? 

  Uopće nije Povremeno Redovito Prema potrebi
e-učenje
pretraživanjem interneta u potrazi za tehničkim materijalima
proučavanjem tehničkih podloga proizvođača
proučavanjem uputa iz ostalih izvora
putem članstva u strukovnim udrugama
raznim načinima razmjene informacija unutar kuće 

Question Title

* 15. Jeste li odgovorni za davanje preporuka pri nabavi opreme za konačnog korisnika?

Question Title

* 16. Kakav je utjecaj vaših kompetencija na rad okruženja u vašoj struci?

Question Title

* 17. Jeste li zainteresirani za dobijanje rezultata ovog istraživanja?

Zahvaljujemo na Vašim cijenjenim odgovorima. Molimo pogledajte na www.realalternatives4life.eu gdje možete pratiti razvitak programa.

Vama je omogućen pristup ovom pregledu jer ste vi sudionik programa "REAL Alternatives e-learning". Ukoliko ne želite sudjelovati molim obratite se ior@ior.org.uk.

T