ODJELJAK4

ODJELJAK4 : Vlasnici / Rukovatelji uređajima

Question Title

* 1. Molimo navedite pojedinosti o vašoj tvrtki / zaposlenju

Question Title

* 2. Posjedujete li sustav s radnom tvari niskog GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodici, ugljk dioksid, amonijak ili R32)

Question Title

* 3. Upravljate li vi sustavom s radnom tvari niskog GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodici, ugljik dioksid, amonijak ili R32)

Question Title

* 4. Koji je udio (%) opreme koju vi posjedujete ili upravljate u kojoj se koristi radna tvar niskog GWP u odnosu na uobičajene HFC radne tvari?

0% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Očekujete li porast udjela opreme u kojoj se koriste radne tvari s niskim GWP u slijedećih 5 godina?

Question Title

* 6. Molim navedite razlog(e) za vaš odgovor u točki 5.

Question Title

* 7. Imate li dovoljno odgovarajuće obrazovanih montažera (u vlastitoj tvrtki ili podugovaratelja) za zadovoljenje tržišnih potreba za rad na sustavima koji koriste radne tvari s niskim GWP?

Question Title

* 8. Koliko dobro ste u vašem poslovanju pripremljeni za rad sa zamjenskim radnim tvarima?  

  Nismo pripremljeni Vrlo dobro pripremljeni
HFO & HFO smjese
Ugljikovdici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 9. Navedite tehnička pitanja za koja mislite da bi trebalo obraditi s ciljem većeg pouzdanja pri nabavi/upravljanju većom količinom opreme u kojoj se koriste radne tvari s nižim GWP u budućnosti tj.:  

  Manje važno
1
2 3 4 5 6 7 8 9 Vrlo važno
10
Opća sigurnost
Pouzdanost sustava
Nabavna cijena opreme / radne tvari
Pogonski troškovi
Troškovi održavanja
Troškovi zamjenskih dijelova
Stav okruženja
Kvalificiranost radne snage
Poteškoće pri projektiranju
Nabava
Dostupnost dijelova
Pouzdanost dijelova

Question Title

* 10. Koliki je udio (%)  tvrtki koje vi koristite za servisiranje/održavanje ili su vaši zaposlenici već obrazovani za rad u predmetnom području? 

  Manje od 25% 25 to 50% 50 to 75% 75 to 100%
HFO & HFO smjese
Ugljikovodici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 11. Koliko je važno da se vaše tehničko osoblje periodički ovlašćuje dodatnim obrazovanjem i ispitivanjem u namjeri da se provjeri znanje u suvremenim tehnologijama?  

Question Title

* 12. Jesu li vaši specijalisti bili dodatno obrazovani u posljednje 3 godine za rad s radnim tvarima niskog GWP? Ako DA, kako je to bilo obavljeno?

Question Title

* 13. Da li trenutno koristite jednu od navedenih, ako da, za koju mislite da je najučinkovitija?

  Uopće se ne koristi Koristi se povremeno Koriti se redovito Uobičajeno se koristi
samostalno e-učenje
samostalno učenje iz knjiga i priručnika
prisustvovanje seminarima u obrazovnim centrima
obrazovanje unutar tvrtke
mješavina svega

Question Title

* 14. Koji od slijedećih načina obićno koristi vaše tehničko osoblje pri osuvremenjavanju znanja o radnim tvarima?

  Uopće se ne koristi Koristi se povremeno Koriti se redovito Uobičajeno se koristi
e-učenje
pretraživanje interneta
proučavanjem tehničkih podloga proizvođača
proučavanjem tehničkih uputa iz drugih izvora
obveznim i neobveznim razgovorima unutar tvrtke

Question Title

* 15. Jeste li vi odgovorni za nabavu i servisiranje rashladne opreme?

Question Title

* 16. Imate li u vašem poslovanju razrađeni način nabave koji navodi na korištenje radnih tvari s niskim GWP?

Question Title

* 17. Kako iskazujete sukladnost i prilagođenost tvrtki pri ispunjavanju obveza vezanih uz zaštitu okoliša?  

Question Title

* 18. Jeste li zainteresirani za primanje rezultata ove ankete?

Zahvaljujemo na Vašim cijenjenim odgovorima. Molimo pogledajte na www.realalternatives4life.eu gdje možete pratiti razvitak programa.

Vama je omogućen pristup ovom pregledu jer ste vi sudionik programa "REAL Alternatives e-learning". Ukoliko ne želite sudjelovati molim obratite se ior@ior.org.uk.

T