ODJELJAK 3

ODJELJAK 3 : Male do srednje velike tvrtke (mali = 1 - 50 zaposlenika, srednji = 51 - 249 zaposlenika)  Dobavjači / Montažeri (pojedinci & tvrtke)

Question Title

* 1. Molim unesite pojedinosti o vašoj tvrtki / poslu

Question Title

* 2. Nudite li vi opremu/dijelove opreme koja koristi radne tvari niskog GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodike, ugjik dioksid, amonijak ili R32)?  

Question Title

* 3. Koja je razina znanja u vašem poslu o radnim tvarima s niskim GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodici, ugljik dioksid, amonijak ili R32)?

Question Title

* 4. Jeste li ovlašteni i tehnički opremljeni za rad sa sustavima koji koriste radne tvari niskog GWP?

Question Title

* 5. Koliko je važno da se članovi vašeg tehničkog osoblja redovito ovlašćuju prisustvovanjem stručnim seminarima i ispitima kojima stječu znanja o radnim tvarima koje su dostupne na tržištu? 

Question Title

* 6. Jeste li u zadnje 3 godine vaše zaposlenike obrazovali pri korištenju radnih tvari s niskim GWP i sličnim radnim tvarima?

Question Title

* 7. Ukoliko je u točki 6 vaš odgovor "Da", koju od dole navedenih metoda ste koristili i koju od njih bi mogli istaknuti kao najučinkovitiju?

  Uopće nije korištena  Korištena povremeno Korištena redovito Korištena najčešće
samostalno e-učenje
samostalno učenje iz knjiga i priručnika
obrazovanje u specijaliziranim obrazovnim centrima
obrazovanje unutar tvrtke
industrijski seminari preuzeti putem dobavjača oreme
mješavina svega

Question Title

* 8. Koju od navedenih metoda vaše tehničko osoblje koristi najučinkovitije i redovito pri osuvremenjivanju svog znanja?

  Uopće ne koristi Koristi povremeno Koristi redovito Koristi najčešće
samostalno e-učenje
pretraživanje interneta
proučavnje tiskanih materijala od proizvođača
proučvanje tiskanih vodića iz ostalih izvora

Question Title

* 9. Sudjelujete li vi u izvođenju obrazovanja o radnim tvarima s niskim GWP ili u sličnim kursevima?

Question Title

* 10. Ako je u točki 9 vaš odgovor "Da", kakva je bila vrsta obrazovanja?

Question Title

* 11. Ako je u točki 9 vaš odgovor bio "Da", kako su bili obrazovani vaši predavači?

  Nisu koristili uopće Koristili su povremeno Koristili su redovito Koristili su najčešće
samostalno e-učenje
samostalno učenje iz knjiga i priručnika
jedino korištenje kurseva u specijaliziranim i stručno nadležnim obrazovnim centrima
obrazovanjem unutar tvrtke
mješavina svega

Question Title

* 12. Koliko dobro ste obrazvani i pripremljeni za korištenje slijedećih zamjenskih radnih tvari?

  Nisam pripremljen Pripremljen vrlo dobro
HFO & HFO snjese
ugljkovodici
ugljik dioksid
amonijak
R32

Question Title

* 13. Jeste li vi odgovorni za davanje preporuka u odlučivanju pri nabavi opreme za konačnog korisnika?  

Question Title

* 14. Kako iskazujete sukladnost i prilagođenost tvrtki pri ispunjavanju obveza vezanih uz zaštitu okoliša?  

Question Title

* 15. Jeste li zainteresirani za dobijanje rezultata ove ankete?

Zahvaljujemo na Vašim cijenjenim odgovorima. Molimo pogledajte na www.realalternatives4life.eu gdje možete pratiti razvitak programa.

Vama je omogućen pristup ovom pregledu jer ste vi sudionik programa "REAL Alternatives e-learning". Ukoliko ne želite sudjelovati molim obratite se ior@ior.org.uk.

T