• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Русский
Welkom bij deze vragenlijst, waarmee de impact van Covid-19 op de non-profit sector in Europa wordt onderzocht. De wereldwijde pandemie heeft een dramatisch effect gehad op de samenleving. We willen graag de mening en ervaringen verzamelen van vertegenwoordigers van goede doelen door heel Europa. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sector betere ondersteuning krijgt in de komende jaren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking van de European Fundraising Association (EFA) met Salesforce.org. De resultaten worden geanonimiseerd en vervolgens gepubliceerd in een rapport, dat vrij beschikbaar komt voor alle deelnemers.

Dit onderzoek is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Russisch.

Bij voorbaat dank voor je tijd.

Question Title

* 1. Tijdens de piek van de pandemie, welke van de volgende kanalen/platforms heb je ingezet voor fondsenwerving en/of voor loyaliteit van donateurs? [Meerdere opties mogelijk]

Question Title

* 2. Als je denkt aan hoe de Covid-19 pandemie je fondsenwerving heeft beïnvloed, welke van de volgende uitspraken is/zijn van toepassing? [Meerdere opties mogelijk]

Question Title

* 3. Kijkend naar de toekomst, hoe zal de pandemie je fondsenwervingsstrategie beïnvloeden. [Meerdere opties mogelijk]

Question Title

* 4. Hoe denk je dat de pandemie je organisatie beïnvloed heeft in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. [Geef aan of omvang/aantallen is/zijn toegenomen, gedaald, of hetzelfde gebleven]

  Toegenomen Afgenomen Gelijk gebleven nvt Weet ik niet
Het donatiebedrag door private donateurs
Het aantal donateurs, sympathisanten, etc.
Het bedrag ontvangen door online donaties
Het bedrag ontvangen door subsidies (van (vermogens) fondsen of overheden)
Het opgehaalde bedrag door diensten
Het aantal medewerkers die konden werken
Het aantal vrijwilligers

Question Title

* 5. In hoeverre is tijdens de piek van de pandemie je dienstverlening beinvloed? [Meerdere opties mogelijk]

Question Title

* 6. Sinds het uitbreken van het virus in je land, hoe is de invulling van je dienstverlening veranderd? [Meerdere opties mogelijk]

Question Title

* 7. Welke van de volgende problemen zijn het meest uitdagend voor jouw goede doel op dit moment? [Kies maximaal 3 antwoorden]

Question Title

* 8. Verwacht je dat de totale inkomsten van je organisatie voor de rest van het jaar, hoger of lager zullen uitkomen, dan verwacht in het begin van 2020? [Selecteer een antwoord]

Question Title

* 9. Wat is(zijn) het (de) hoofddoel(en) van je goede doel?

Question Title

* 10. Voor welke organisatie werk je?

Question Title

* 11. Hoeveel medewerkers uitgedrukt in fte’s werken er?

Question Title

* 13. Wat is jouw rol binnen de organisatie? [Kies de optie die het dichtst bij je functie ligt]

Question Title

* 14. Als je een samenvatting of de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, vul dan hieronder je emailadres in.

Je emailadres wordt niet aan een marketinglijst toegevoegd, ook wordt je informatie niet doorgegeven/verkocht aan derden. Het doel is puur om informatie over de impact van de pandemie op Europees niveau samen te voegen en trends zichtbaar te maken.Bedankt! Mocht je je informatie verwijderd willen zien uit dit onderzoek, op welk moment dan ook, neem a.u.b. contact op met info@efa-net.eu
0 van 14 beantwoord
 

T