Question Title

* 1. Sawl awr ydych chi wedi treulio o flaen sgrin dros y penwythnos?
How many hours do you spend in front of a screen over the weekend?

0 awr/ hour 25
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Pa gyfnod yn ystod y dydd ydych chi'n debygol o fod o flaen sgrin?
What time of the day are you likely to be in front of a screen?

Question Title

* 3. Pa ddyfeisiadau technolegol ydych chi'n defnyddio o ddydd i ddydd?
Which technological devices do you use from day to day?

Question Title

* 4. Faint o amser ydych chi'n treulio bob dydd yn ...
How much time do you spend...

Question Title

* 5. Ydych chi o'r farn y dylech gael caniatad i ddod a ffon symudol i'r ysgol?
Do you think you should be allowed to bring a mobile phone to school?

Question Title

* 6. Beth ydych chi'n gwneud ar yr iPad/tabled yn bennaf?
What's the main purpose of your iPad/tablet?

Question Title

* 7. Beth ydych chi'n gwneud yn bennaf ar eich ffon symudol?
What are the main uses for your mobile phone?

Question Title

* 8. Dros y penwythnos, faint o amser ydych chi wedi treulio tu allan?
How much time have you spent outside during this weekend?

0 Awr/Hour 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Sawl dyfais technolegol/digidol sydd yn y ty?
How many electrical/digital devices do you have at home? *Not including things like kitchen appliances.

T