Question Title

* 1. Individual / Organisation name (or both) - Enw'r unigolyn neu corff (neu'r ddau)

Question Title

* 2. Annual Turnover / Cyllid Blynyddol

Question Title

* 3. Which of the following categories does your organisation identify itself as / Pa un o'r categorïau canlynol y mae eich sefydliad yn ei adnabod ei hun fel

Question Title

* 4. Which of the following activities which we offer have you participated in (select all relevant) / Pa gweithgareddau canlynol yr ydym yn eu cynnig yr ydych chi wedi cymryd rhan ynddynt (dewisiwch pob un priodol).

Question Title

* 5. What have you found beneficial from these activities, and why? / Beth ydych chi wedi ei chael yn fuddiol o'r gweithgareddau hyn, a pham?

Question Title

* 6. What should we change, and why? / Beth ddylem ni newid, a pham?

Question Title

* 7. What should we do more of, and why? / Beth ddylem ni wneud mwy ohono, a pham?

Question Title

* 8. Do you have any ideas for anything new or different we can do in the future? Please explain... / Oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer unrhyw beth newydd neu wahanol yn gallwn ei wneud yn y dyfodol? Esboniwch...

T