Question Title

* 1. 'Da ni wedi creu rhestr fer o enwau posib ar gyfer gwefan fro ardal Llanbêr - Llanrug - Penisarwaun - Waunfawr. Pa un yw’ch dewis chi?

Question Title

* 2. I gael gwybod rhagor am y datblygiadau yn eich bro chi, fyddech chi'n fodlon rhoi eich ebost i ni?

Diolch am bleidleisio! Cofiwch ddod i 'sesiwn sefydlu' eich gwefan newydd, yn Nhafarn Glyntwrog am 6pm ar 6 Mawrth.
0 of 2 answered
 

T